Cặp gội xả đa tầng weilaiya nấm

  • Tình trạng: Chỉ còn -2 sản phẩm
  • Thương hiệu: Đang cập nhật
820.000₫

🍀🍀𝐒e𝐭 𝐆𝐨̣̂𝐢 𝐗𝐀̉ 𝐏𝐇𝐔̣𝐂 𝐇𝐎̂̀𝐈 Đ𝐀 𝐓𝐀̂̀𝐍𝐆 - 𝐍𝐚̂́𝐦 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐓𝐫𝐮𝐟𝐟𝐥𝐞 𝐖𝐞𝐢𝐥𝐚𝐢𝐲𝐚 🍀🍀🍀

 

ms820

✔Qui cách : set 2 chai

✔Xuất xứ : hàng cty chính hãng 

 

  ‼ 𝐓𝐡𝐞̂̀ 𝐥𝐚̀ 𝐚𝐢 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐭𝐨́𝐜 𝐤𝐡𝐨𝐞̉ 𝐭𝐨́𝐜 đ𝐞̣𝐩, 𝐧𝐠𝐚̆𝐧 𝐧𝐠𝐮̛̀𝐚 𝐫𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐨́𝐜 , 𝐭𝐨́𝐜 𝐦𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 , 𝐤𝐨 𝐠𝐚̂̀𝐮 , 𝐛𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐛𝐞̂̀𝐧𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐡𝐨𝐚́ 𝐝𝐚 đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐞́ !!! 

𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐝𝐢̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐦𝐮𝐚 𝐞𝐦 𝐧𝐨́ 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 đ𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢, 𝐞𝐦 𝐝𝐚́𝐦 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐝𝐮̛̣ 𝐫𝐚 đ𝐚̉𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐨́ 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐞́ 𝐡𝐮𝐡𝐮𝐡𝐮 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐨̛𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐭𝐮𝐢𝐢𝐢𝐢 𝐪𝐚́ 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐚̂𝐦 đ𝐚̆́𝐜 𝐧𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐛𝐚́𝐧 đ𝐚̂́𝐲 𝐦𝐧𝐠 𝐚̣ 😘💋

Xem thêm Thu gọn

Sản phẩm vừa xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)