Dầu gội Vijuly mẫu mới

  • Tình trạng: Chỉ còn -7 sản phẩm
  • Thương hiệu: Đang cập nhật
185.000₫

MẪU MỚI VIJULY QUÁ SANG XỊN LUÔN

 

𝐒𝐞𝐭 𝐁𝐎̣̂ 𝐁𝐔̛𝐎̛̉𝐈 𝑉𝐼𝐽𝑈𝐿𝑌 𝐃𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐍𝐀̀𝐍𝐆 𝐇𝐀𝐘 𝐑𝐔̣𝐍𝐆 𝐓𝐎́𝐂

 

 Bộ sản phẩm hỗ trợ cho mái tóc suôn mượt 😍😍

👉🏻𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐆𝐨̣̂𝐢 𝐁𝐮̛𝐨̛̉𝐢:1 𝑐ℎ𝑎𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 2-3 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔:

  ▪︎ 𝐺𝑖𝑎̉𝑚 𝑟𝑢̣𝑛𝑔, 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑚𝑜̣𝑐

  ▪︎ 𝐿𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑡𝑢̛̀ 𝑔𝑜̂́𝑐 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑔𝑜̣𝑛

  ▪︎ 𝑇𝑟𝑖̣ 𝑔𝑎̀𝑢, 𝑙𝑎̂𝑢 𝑏𝑒̂́𝑡 (3-4 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑔𝑜̣̂𝑖 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑠𝑎̣𝑐ℎ).

👉🏻𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐗𝐚̉ 𝐃𝐮̛̀𝐚: 1 𝑐ℎ𝑎𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 3-4 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔:

   ▪︎ 𝑢̉ 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̂𝑢 𝑡𝑜́𝑐 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑢̛𝑜̛́𝑡

   ▪︎ 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑚𝑢̀𝑖 𝑑𝑢̛̀𝑎

👉🏻𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐁𝐮̛𝐨̛̉𝐢: 1 𝑐ℎ𝑎𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 1-2 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔:

   ▪︎𝑁𝑔𝑎̆𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑎 𝑟𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑜́𝑐 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡

   ▪︎𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑚𝑜̣𝑐 𝑡𝑜́𝑐 𝑐𝑜𝑛

   ▪︎𝑆𝑖𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑚𝑢̀𝑖 𝑏𝑢̛𝑜̛̉𝑖

#Vijuly #set_vijuly

Xem thêm Thu gọn

Sản phẩm vừa xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)