Dầu xả vijuly mẫu mới 350ml

  • Tình trạng: Chỉ còn -3 sản phẩm
  • Thương hiệu: Đang cập nhật
160.000₫

MẪU MỚI VIJULY QUÁ SANG XỊN LUÔN

 

𝐒𝐞𝐭 𝐁𝐎̣̂ 𝐁𝐔̛𝐎̛̉𝐈 𝑉𝐼𝐽𝑈𝐿𝑌 𝐃𝐀̀𝐍

 Bộ sản phẩm hỗ trợ cho mái tóc suôn mượt 😍😍

👉🏻𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐆𝐨̣̂𝐢 𝐁𝐮̛𝐨̛̉𝐢:1 𝑐ℎ𝑎𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 2-3 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔:

  ▪︎ 𝐺𝑖𝑎̉𝑚 𝑟𝑢̣𝑛𝑔, 𝑘

👉🏻𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐗𝐚̉ 𝐃𝐮̛̀𝐚: 1 𝑐ℎ𝑎𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 3-4 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔:

   ▪︎ 𝑢̉ 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̂𝑢 𝑡𝑜́𝑐 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑢̛𝑜̛́𝑡

   ▪︎ 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑚𝑢̀𝑖 𝑑𝑢̛̀𝑎

👉🏻𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐚̂̀𝐮 𝐁𝐮̛𝐨̛̉𝐢: 1 𝑐ℎ𝑎𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 1-2 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔:

   ▪︎𝑁𝑔𝑎̆𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑎 𝑟𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑜́𝑐 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡

   ▪︎𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑚𝑜̣𝑐 𝑡𝑜́𝑐 𝑐𝑜𝑛

   ▪︎𝑆𝑖𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑚𝑢̀𝑖 𝑏𝑢̛𝑜̛̉𝑖

#Vijuly #set_vijuly

Xem thêm Thu gọn

Sản phẩm vừa xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)