Tẩy môi bubi Hàn Quốc

  • Tình trạng: Hết hàng
  • Thương hiệu: Đang cập nhật
100.000₫

💰💰#110k/ cây

𝗧𝗔̂̉𝗬 𝗗𝗔 𝗖𝗛𝗘̂́𝗧 𝗠𝗢̂𝗜 𝗕𝗨𝗕𝗜 𝗕𝗨𝗕𝗜 𝗟𝗜𝗣 𝗠𝗔̂̃𝗨 𝗠𝗢̛́𝗜 𝗡𝗛𝗔̂́𝗧 

 🌻🌻🌻

 ♥️✅

🎄𝗫𝘂𝗮̂́𝘁 𝘅𝘂̛́ : 𝗛𝗮̀𝗻 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰

🎄𝗗𝘂𝗻𝗴 𝘁𝗶́𝗰𝗵 : 𝟭𝟬𝗺𝗹

 

👉🏻𝗨𝗻𝗽𝗮 𝗕𝘂𝗯𝗶 𝗕𝘂𝗯𝗶 𝗟𝗶𝗽 𝗹𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝗵𝗮̉𝗼 đ𝗲̂̉ 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝗾𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝗰𝗮́𝗰 𝘃𝗮̂́𝗻 đ𝗲̂̀ 𝘃𝗲̂̀ 𝘁𝗮̂̉𝘆 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴, 𝘁𝗮̂̉𝘆 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝗱𝗼̛, 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝘀𝘂̛̀𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗲̂́ 𝗯𝗮̀𝗼 𝗰𝗵𝗲̂́𝘁 𝗰𝗵𝗼 𝗺𝗼̂𝗶.

👉🏻𝗧𝗮̂̉𝘆 𝘁𝗲̂́ 𝗯𝗮̀𝗼 𝗰𝗵𝗲̂́𝘁 𝗺𝗼̂𝗶 𝗕𝘂𝗯𝗶 𝗕𝘂𝗯𝗶 𝗟𝗶𝗽 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 đ𝗶̣𝗻𝗵 𝘃𝗶̣ 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗰 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗾𝘂𝗮̉ 𝗰𝗮𝗼 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝘁𝘂̛̀ 𝘁𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗻𝗵𝗶𝗲̂𝗻, 𝗱𝗶̣𝘂 𝗻𝗵𝗲̣ 𝘃𝗮̀ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̛́𝗮 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝘁𝗮̂̉𝘆.

 

📝 𝗛𝗗𝗦𝗗:

✔️ 𝗕𝗼́𝗽 𝗿𝗮 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 đ𝗮̂̀𝘆 𝘃𝗮̀ 𝗯𝗼̂𝗶 đ𝗲̂̀𝘂 𝗹𝗲̂𝗻 𝗺𝗼̂𝗶 

✔️ 𝗦𝗮𝘂 𝗸𝗵𝗶 𝗯𝗼̣𝘁 𝗻𝗼̂̉𝗶 𝗹𝗲̂𝗻, 𝗯𝗮̣𝗻 𝗵𝗮̃𝘆 𝗰𝗵𝗼̛̀ 𝗸𝗵𝗼𝗮̉𝗻𝗴 𝟱 𝗽𝗵𝘂́𝘁 đ𝗲̂̉ 𝗹𝗼̛́𝗽 𝘀𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗺𝗲̂̀𝗺 đ𝗶 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗔𝗛𝗔 𝘁𝘂̛̣ 𝗻𝗵𝗶𝗲̂𝗻.

✔️ 𝗗𝘂̀𝗻𝗴 đ𝗮̂̀𝘂 𝗻𝗴𝗼́𝗻 𝘁𝗮𝘆 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 đ𝗲̂̀𝘂 𝗹𝗼̛́𝗽 𝗯𝗼̣𝘁 “𝗯𝘂𝗯𝗶 𝗯𝘂𝗯𝗶” 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗺𝗼̂𝗶 

✔️ 𝗗𝘂̀𝗻𝗴 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗸𝗵𝗮̆𝗻 𝘂̛𝗼̛́𝘁 𝗹𝗮𝘂 𝘀𝗮̣𝗰𝗵 𝘃𝘂̣𝗻 𝗱𝗼̛ 𝗰𝗼̀𝗻 𝘀𝗼́𝘁 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗺𝗼̂𝗶

#bubilip

Xem thêm Thu gọn

Sản phẩm vừa xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)